Ouders op school

Ouderbetrokkenheid bij activiteiten 

De ouderbetrokkenheid bij activiteiten is groot op de Banier. Ouders kunnen zich op verschillende manieren inzetten als ondersteuner van het onderwijs. 

De Medezeggenschapsraad (MR) 
De Oudervereniging (OV)
De Verkeerswerkgroep

Daarnaast ondersteunen ouders het onderwijs door te helpen met activiteiten in en om de school. De vraag voor ondersteuning verloopt via Social Schools. 

Ouderbetrokkenheid bij het kind

In de eerste weken van een nieuw schooljaar is er een kennismakingsgesprek tussen de ouders en de leerkracht(en) van het kind. Hierin is ruimte om vanuit de ouder te vertellen hoe het kind is en wat het nodig heeft het komende schooljaar. Via social schools ontvangen ouders hier een uitnodiging voor. Tijdens het schooljaar laten de leerkrachten en de kinderen via social schools en op een kijkavond zien wat kinderen doen in de klas. Tijdens het schooljaar zijn er kindgesprekken waarin het kind, de ouder en de leerkracht kijken naar wat het kind heeft geleerd en wat het de aankomende periode wil gaan leren.