Informatievoorziening

Schoolgids
Aan het begin van het schooljaar hebben alle gezinnen een schoolgids meegekregen. We hebben er dit jaar voor gekozen om de schoolgids op een kalender te drukken. Op deze manier hebben ouders de informatie van de schoolgids en de jaarplanning bijeen in een overzichtelijk document.

Nieuwsbrief
Op dinsdag wordt tweewekelijks de nieuwsbrief via de mail naar ouders verstuurd. In deze nieuwsbrief staan algemene zaken vermeld en zaken die specifiek voor elke groep apart bedoeld zijn. Zo proberen we ouders te betrekken bij de onderwerpen die spelen in de groep van hun kind. 

Website
Middels onze website kunnen belangstellenden informatie over De Banier verkrijgen. Naast algemene informatie verschaft deze site ook informatie over de groepen. Elke leerkracht heeft de mogelijkheid om informatie vanuit de groep te plaatsen op de website. Dit kunnen foto’s zijn, maar ook een oproep voor hulp tijdens activiteiten, verhaaltjes over activiteiten en dingen die de leerlingen geleerd hebben. 

Klasbord
Klasbord is een communicatieplatform voor het onderwijs. Klasbord maakt de communicatie met het thuisfront èn leerlingen, leuk, makkelijk & veilig! Het delen van een leuke foto, een tekstbericht, een oproep of een poll; Iedere leerkracht heeft een eigen Klasbord aangemaakt en de ouders kun-nen via een inlogcode het Klasbord van de leerkracht volgen. We gebrui-ken dit voor oproepjes, foto’s en reminders richting ouders.