Informatievoorziening

Schoolgids
Aan het begin van het schooljaar hebben alle gezinnen een schoolgids meegekregen. We hebben er dit jaar voor gekozen om de schoolgids op een kalender te drukken. Op deze manier hebben ouders de informatie van de schoolgids en de jaarplanning bijeen in een overzichtelijk document.

Website
Middels onze website kunnen belangstellenden informatie over De Banier verkrijgen. Naast algemene informatie verschaft deze site ook informatie over de groepen. Elke leerkracht heeft de mogelijkheid om informatie vanuit de groep te plaatsen op de website. Dit kunnen foto’s zijn, maar ook een oproep voor hulp tijdens activiteiten, verhaaltjes over activiteiten en dingen die de leerlingen geleerd hebben. 

Social Schools
Social Schools is een communicatieplatform voor het onderwijs. Social Schools maakt de communicatie met het thuisfront èn leerlingen, leuk, makkelijk & veilig! We gebruiken dit voor nieuws, oproepjes, foto’s en reminders richting ouders.