Informatievoorziening

Social Schools 
Social schools is het communicatieplatform van de school. Via de app wordt u op de hoogte gehouden vanuit de school, vanuit de klas en over uw eigen kind. Het is een platform dat alleen beschikbaar is voor ouders van de Banier. 

Schoolgids
Via de website is de schoolgids te vinden met algemene informatie over de Banier. 

Website
Middels onze website kunnen belangstellenden informatie over De Banier verkrijgen. 

Schooljaarplan en schooljaarverslag 
Via het schooljaarplan bent u op de hoogte van de schoolontwikkeling. In het schooljaarverslag staat de evaluatie. Beide zijn via de website te vinden.