Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Op de Banier willen wij nauw samenwerken met de ouders van onze school. We merken dat nog niet alle ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind(eren). Op verschillende informele momenten hebben de leerkrachten contact met ouders. Naast de dagelijkse, informele momenten proberen we ouders ook structureel te betrekken bij het onderwijs van de kinderen. Hiervoor houden we o.a. kennismakingsgesprekken, ouderge-sprekken (structureel en incidenteel) en krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport waarop hun vorderingen vermeld worden. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende manieren waarop wij de ouders proberen te betrekken bij ons onderwijs: