Hoofdluis

Kinderen zijn verplicht om hun jassen in de luizenzakken te doen. Daarmee proberen we verspreiding van hoofdluis in de school te voorkomen. Na iedere vakantie vindt er op donderdag hoofdluiscontrole plaats door een groep ouders.  Data van controle worden bekendgemaakt via het Social Schools of  via een apart briefje. In voorkomende gevallen, wanneer er sprake is van veelvuldig of langere tijd vóórkomen van hoofdluis, vindt vaker controle plaats. Ook wanneer een ouder zelf hoofdluis ontdekt vindt er een extra controle plaats. Als het nodig is  worden er extra maatregelen getroffen om hoofdluis te bestrijden. Zo kan hulp/ondersteuning van de GGD worden ingeroepen.

Ouders worden regelmatig geïnformeerd, onder meer over de resultaten van de controles.

 

Werkgroep hoofdluis

Alle kinderen worden  in de eerste week na elke schoolvakantie op woensdag door de werkgroep hoofdluis gecontroleerd op hoofdluis en neten. De datum wordt in Social Schools gemeld en is bekend bij de leerkracht. De controle begint rond half negen en duurt gemiddeld 5 tot 10 min per groep. Tussentijdse bevindingen moeten door ouders/leerkrachten gemeld worden, waarna extra onderzoek plaats vindt.

Mocht er hoofdluis worden gevonden, dan wordt dit doorgegeven aan de directie en de leerkracht van de betreffende leerling. De leerkracht belt desbetreffende ouder(s)/verzorgers(s) i.v.m. behandeling en kan er eventueel advies van de GGD-procedure aan ouders worden verstrekt. De kinderen worden op school niet behandeld voor hoofdluis. Alle kinderen krijgen dezelfde dag een briefje mee naar huis waarop staat dat er hoofdluis is geconstateerd op school. Na twee weken wordt de groep(en) opnieuw gecontroleerd.