Verkeer

We hebben als school het certificaat Verkeersveilige school. Ieder jaar organiseren we praktische verkeerslessen. Kinderen komen graag op de fiets naar school en leren zo hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen. De fietsen van de kleuters kunnen gestald worden in de fietsenreken op het plein. De andere kinderen kunnen hun fietsen stallen in de fietsenstalling onder de bomen. Het  is een fietsenstalling van hetzelfde type als u aan het strand vaak vindt. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het op slot zetten van hun fietsen. Hieronder staat beschreven welke regels de school hanteert voor het halen en brengen van en naar de school.


Brengen

  • Groep 1 en 2

Kunnen vanaf 8.15 uur gebracht worden, de entree van deze groepen bevind zich aan de zuidoost kant van de school. Het is de bedoeling dat de kinderen in de klas gebracht worden door ouders/verzorgers. Fietsen worden aan de oostkant bij de schuur opgesteld.

  • Groep 3,4,5 en 6

Mogen vanaf 8.15 uur op het schoolplein zijn. Wanneer de schoolbel gaat stellen de kinderen zich in rijen van 2 op bij de entree aan de zuidkant van de school. De fietsen worden aan de zuidkant (de daarvoor bestemde plek) opgesteld.

  • Groep 7 en 8

Mogen vanaf 8.15 uur op het schoolplein zijn. Wanneer de schoolbel gaat stellen de kinderen zich in rijen van 2 op bij de hoofd entree aan de noordkant. Ook deze groepen plaatsen hun fietsen aan de zuidkant (de daarvoor bestemde plek) van de school.
 

Halen

  • Groep 1 en 2

Voor het halen van de kinderen van groep 1 en 2 geldt dat de ouder/verzorger wachten aan de oostkant van de school voor het hek. De kinderen worden door de leerkrachten naar buiten begeleid.

  • Groep 3 t/m 8

Voor deze groepen geldt dat de ouder/verzorger kan wachten aan de zuidwest kant van de school voor het hek. Kinderen zullen via die kant de school verlaten.

Voor alle groepen geldt te allen tijde dat er niet gefietst mag worden op het schoolplein.