Verkeer

We hebben als school het certificaat Verkeersveilige school. Ieder jaar organiseren we praktische verkeerslessen. Kinderen komen graag op de fiets naar school en leren zo hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen. De fietsen van de kleuters kunnen gestald worden in de fietsenreken op het plein. De andere kinderen kunnen hun fietsen stallen in de fietsenstalling onder de bomen. Het  is een fietsenstalling van hetzelfde type als u aan het strand vaak vindt. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het op slot zetten van hun fietsen. Hieronder staat beschreven welke regels de school hanteert voor het halen en brengen van en naar de school.


Brengen en halen 

  • Voorschool
    De kinderen van de voorschool mogen door hun ouders tot aan de deur worden gebracht. De leidsters brengen de peuters aan het eind van de dag naar het hek. 
  • Groep 1 en 2

Vanaf 8.15 uur kunnen de kleuters gebracht worden aan de zuidoost kant van de school. Dit is de kant van de parkeerplaats. De leerkrachten staan op het plein klaar om de kinderen op te vangen. Zodra de groep (bijna) compleet is gaan de kinderen met de leerkrachten naar binnen. Bij het naar huis gaan brengen de leerkrachten de kleuters naar het hek. 

  • Groep 3,4 en 5 van de benedenlokalen

De middenbouwers mogen vanaf 8.15 uur op het schoolplein zijn. Op dit moment gaan ook de deuren open en kunnen kinderen zelfstandig naar binnen gaan.  De fietsen worden aan de zuidkant geparkeerd. Dit is de kant van de kinderboerderij. De kinderen verlaten aan het eind van de dag de school via dezelfde deur als waar ze naar binnen gaan. Aan ouders wordt gevraagd om buiten de hekken te wachten. 

  • Groep 5,6,7 en 8 van de bovenlokalen

De bovenbouwers mogen vanaf 8.15 uur op het schoolplein zijn. Op dit moment gaat ook de hoofdingang open en kunnen de kinderen zelfstandig naar binden gaan. De fietsen worden aan de zuidkant geparkeerd. Dit is de kant van de kinderboerderij. De kinderen verlaten aan het eind van de dag de school via de hoofdingang. Aan ouders wordt gevraagd om buiten de hekken te wachten.