Overblijven

De tussenschoolse opvang  en de BSO wordt verzorgd door kinderdagverblijf het Blokje. De kinderen worden tussen de middag door de Leiding van het Blokje opgehaald en na de lunch weer naar school gebracht. Ouders betalen hier een vastgesteld tarief voor aan kinderdagverblijf het Blokje