Bibliotheek

De kinderen van de voorschool en groep 1 / 2 hebben een boekentas. Op school kunnen zij elke week een boek kiezen dat een week mee naar huis gaat. Twee ouders ondersteunen het ruilen van de boekjes.

Vanaf groep 3 mogen kinderen wekelijks een bezoek brengen aan de bibliobus die elke dinsdag bij school staat. Ze nemen hiervoor hun eigen biebpas mee. 

Met de bibliotheek zijn er afspraken over het boekenaanbod op de school. We lenen als school boekenkratten voor in de klas zodat het aanbod groter is dan alleen de boeken van school. Boeken worden los aangeboden, maar ook per schrijver of per thema. Als school doen we mee aan verschillende leesprojecten met als doel het lezen te promoten bij kinderen.