Bibliotheek

De kinderen uit groep 1 / 2 krijgen eens in de zes weken een nieuw thema-krat met boeken vanuit de bibliotheek. Het doel is om de leesbevordering te stimuleren. Ook worden projecten gekoppeld aan deze themakisten. Daarnaast inventariseert de leerkracht iedere twee weken bij de kinderen waar zij graag iets over willen leren. Vervolgens kijken de leerkracht en de bibliotheek samen naar de onderwerpen en worden boeken geleverd welke beschikbaar zijn. 

Iedere dinsdag komt de bibliobus op school,