De Vreedzame School

De Vreedzame School

De Banier is een Vreedzame School. Dit is een programma voor basisscholen die aandacht willen geven aan sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap. Kinderen leren open te staan voor de verschillen tussen mensen.

Pedagogische visie

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Uitgangspunten voor schooljaar 2020-2021
In het lopende schooljaar hebben we vooral aandacht voor:

onderbouw: De klas spreekt met elkaar over regels in de klas. Samen voegen ze in de loop van het jaar regels toe en laten ze een regel die niet meer nodig is verdwijnen. De klas wordt meegenomen in de wereld van aap en tijger. Via deze dieren praten de kinderen over gedrag en gevoelens van mensen/kinderen. 

middenbouw: De klas leert vanaf het begin van het schooljaar dat ze bij elkaar horen en er samen een fijn jaar van kunnen maken. Ze bespreken afspraken voor in de klas en passen deze met elkaar waar nodig aan. Er is aandacht voor communiceren; wat kun je vooral op het gebied van emoties aan iemand zien of horen en hoe kun je hier mee om gaan. Iedereen mag een mening hebben en deze uiten zonder een ander te kwetsen. De nadruk in de middenbouw ligt sterk op dat je mag zijn wie je bent. 

bovenbouw: In de bovenbouw krijgt je stem steeds meer uitwerking. De kinderen leren dat je invloed kan hebben in conflicten via mediatie. Er worden klassenvergaderingen gehouden waarbij de rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester bij de kinderen liggen. De voorzitters van de groepen 4/5, 5/6, 7 en 8 nemen deel aan de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert met de directie over initiatieven en problemen in de school. Ook zijn er vergaderingen met de leerlingenraad van de andere basisschool in Zwartemeer en mensen van de gemeente die oor hebben voor de stem van onze kinderen.