Voorschool Banier

Voorschool Banier

In de Banier is een voorschool gehuisvest die aansluit bij de basisschool. Op de voorschool ontwikkelt de peuter zich spelenderwijs. De leidsters, kleuterleerkrachten en intern begeleider werken met elkaar samen zodat er een natuurlijke doorstroom van de voorschool naar de basisschool is. De kinderen kunnen zich op deze manier optimaal doorontwikkelen. 

De leidsters van onze voorschool zijn Ria Bruinsma, Iris Lankhorst en Agnes Berkenpies.  Op de volgende drie dagen zijn de peuters aanwezig in school:

 

Maandagmorgen      08.15-14.15 uur

Woensdagmorgen    08.15-12.15 uur

Donderdagmorgen   08.15-14.15 uur

 

Meer informatie kunt u vinden op www.tamariki.nl

Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de school.