Missie & Visie

Missie

“ Leren is reizen naar je toekomst”

Wij zijn een school, waarin zowel kinderen als volwassenen onderwijs ontwikkelen met passie, levend in de wereld van vandaag en inspelend op de samenleving van de toekomst. We creëren voor iedereen een veilige omgeving, waarin mensen elkaar respectvol ontmoeten, elkaar in hun waarde laten en vertrouwen hebben in elkaar.


Visie
De Banier heeft een visie die is omschreven in een vijftal kernwaarden. Hiermee omschrijven wij waar de horizon van de Banier ligt. Wat we willen bereiken en waar we samen naar toe willen reizen. 

Resultaatgericht
Wij zijn een lerende organisatie en hebben hoge verwachtingen van onszelf en de kinderen. Onze school houdt rekening met verschillen tussen kinderen. Wij stemmen ons onderwijs op verantwoorde wijze af binnen de mogelijkheden en de grenzen van het kind en de school. Op deze manier bereiken wij aantoonbaar goede, meetbare onderwijsresultaten. Door een sterke zorgstructuur, werken met doorgaande leerlijnen binnen de school, kunnen wij de resultaten van onze kinderen goed bewaken en hierop anticiperen.

Eigenaarschap  
Eigenaarschap van kinderen wordt voornamelijk bewerkstelligd middels ontwikkelgesprekken tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. Kinderen weten aan welke doelen zij werken (groeps- en individuele doelen) en hoe zij die doelen gaan realiseren. Kinderen worden gestimuleerd en geleerd om te evalueren en te reflecteren op gestelde doelen.                                                                              

De persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten start bij het bewustzijn van het (eigen) gedrag en het herkennen van kwaliteiten om vervolgens nieuwe inzichten, gedragingen en vaardigheden eigen te maken. We zijn een effectief en succesvol team omdat we wederzijds respect hebben en verantwoordelijkheid nemen over ons eigen functioneren. Door het nemen van persoonlijk leiderschap (eigenaarschap en discipline) wordt een klimaat gecreëerd waarin ruimte is voor optimale groei, samenwerking en beleving.

Veiligheid en vertrouwen
Onze school biedt een veilige omgeving en een prettig schoolklimaat, hier werken we dagelijks aan. Kinderen gaan graag naar school en voelen zich geaccepteerd. In een ontspannen sfeer en een veilige leeromgeving kunnen kinderen optimaal presteren en is er alle ruimte voor ontwikkeling. De kinderen hebben een positief zelfbeeld, omdat we uitgaan van wat ze kunnen en het positieve gedrag van kinderen vooral zien en benoemen. Het vieren van het behalen van gestelde doelen draagt hier aan bij.

Partnerschap
Ouders zijn belangrijke gesprekspartners van de school, zowel formeel als informeel. Ons doel is dat ouders en school elkaar wederzijds ondersteunen en hun bijdrage zoveel mogelijk op elkaar afstemmen, met als doel de ontwikkeling en het leren van kinderen te bevorderen. Ook de contacten met externe partners zijn belangrijk voor de school en worden intensief onderhouden.

Ontwikkeling
Op de Banier zijn wij ons bewust dat de maatschappij in een snel tempo verandert. De toekomst waarin onze kinderen zullen leven, leren en werken is zich voortdurend aan het ontwikkelen en vernieuwen. Dit vraagt om andere vaardigheden, 21st century skills. Goed onderwijs is gelinkt aan het gebruik van ICT en het werken met individuele leerlijnen.  De I-pad wordt veelvuldig ingezet om kinderen te laten verwerken, te laten excelleren of als remediërend middel.