Kennismakingsgesprek en inschrijving

Als ouders hun kind aan komen melden, worden zowel de ouders als hun kind door de directeur uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. De ouders krijgen vervolgens een aanmeldformulier mee. Dit vullen zij in en leveren zij weer in op de school. Vervolgens wordt het kind ingeschreven op de school. De leerkracht van groep 1 neemt ruim voor de vierde verjaardag van het kind contact op met de ouders om het proefdraaien af te stemmen.