Identiteit

Onze visie op identiteit 
Onze visie en inzet is de katholieke identiteit als een kernwaarde uit te werken met levensbeschouwelijke ontwikkeling als wezenlijk en vast onderdeel binnen ons onderwijs. 

Levensbeschouwing komt binnen onze school naar voren in de vorm van vieringen, kringgesprekken en sociale omgang. De identiteitsvisie hebben we uitgewerkt in een document waarbij we  vanuit de Bijbelse traditie spreken over vieren, leren, zorgen en gemeenschap opbouwen in de school. 

Ons beleid op hoofdlijnen

Vieren
De vieringen op basisschool de Banier zijn heel belangrijk. We willen de bijzondere momenten
gedurende het jaar en de bijzondere momenten in het leven samen beleven.

 

Leren
Op onze school leren de kinderen over de wereld van geloven en over wat we vanuit de traditie willen doorgeven. Daarbij spelen de verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie een centrale rol. De Bijbelverhalen willen we met de kinderen door vertalen naar het leven in onze tijd.

Zorgen
Als school stellen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal, zowel voor elkaar binnen de school als voor de omgeving waarin de school staat. Als katholieke school spelen daarbij belangrijke waarden en normen - zoals een positieve kijk op de samenleving, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar – een rol. 


Gemeenschapsvorming
De Banier is als school zelf een gemeenschap en staat middenin de maatschappij. Op allerlei manieren werken we eraan om een goede band op te bouwen met mensen binnen en buiten de school. Uitgangspunt daarbij is het respectvol omgaan met elkaar. Wij zien ouders als partners, waarbij we samenwerken op het ge-bied van onderwijs en opvoeding.

Doelstellingen beleidsterrein Identiteit
a)    In 2016 is er gestalte gegeven aan de samenwerking parochie- school zodat de inhoudelijke en uiterlijke verbondenheid zicht-baar is.
b)    In 2017 is de identiteitsvisie vertaald in een handelingsdocument.