Geloof

Wij zijn een katholieke school en dragen dat uit zoals dat past binnen onze omgeving in de ruimste zin van het woord. Onze normen en waarden zijn gebaseerd en geïnspireerd op de verhalen uit de bijbel. De school heeft een nauwe band met de parochie, Antonius van Padua. Wij vieren, herdenken en leren samen in deze kerk. Elk schooljaar zijn er vieringen in de kerk met Kerstmis, Eerste Heilige communie, Vormsel, de jaaropening en de jaarsluiting.