Identiteit

Wij zijn een Rooms Katholieke / Christelijke school en dragen dat uit zoals dat past binnen onze omgeving in de ruimste zin van het woord. Onze normen en waarden zijn gebaseerd en geïnspireerd op de verhalen uit de bijbel. Er is een goede samenwerking met beide kerkgemeenschappen. Wij vieren, herdenken en leren samen in de kerk. Elk schooljaar brengen we bezoeken aan de verschillende kerken bij de jaaropening, Kerstmis, de Eerste Heilige communie, Vormsel, Pasen en de jaarsluiting.

Naast de vieringen in de kerk komt identiteit naar voren in ons dagelijks werken.  Hierbij valt te denken aan de dagopening, kringgesprekken en begeleiding in de sociale omgang. De identiteitsvisie is uitgewerkt in een document waarbij we vanuit de Bijbelse traditie spreken over vieren, leren, zorgen en gemeenschap opbouwen in de school. 

Ons beleid op hoofdlijnen

Vieren
De vieringen op basisschool de Banier zijn heel belangrijk. We willen de bijzondere momenten gedurende het jaar en de bijzondere momenten in het leven samen beleven.

Leren
Op onze school leren de kinderen over de wereld van geloven en over wat we vanuit de traditie willen doorgeven. Daarbij spelen de verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie een centrale rol. De Bijbelverhalen willen we met de kinderen door vertalen naar het leven in onze tijd.

Zorgen
Als school stellen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal, zowel voor elkaar binnen de school als voor de omgeving waarin de school staat. We hebben hierbij aandacht voor belangrijke waarden en normen; zoals een positieve kijk op de samenleving, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar. 


Gemeenschapsvorming
De Banier is als school zelf een gemeenschap en staat middenin de maatschappij. Op allerlei manieren werken we eraan om een goede band op te bouwen met mensen binnen en buiten de school. Uitgangspunt daarbij is het respectvol omgaan met elkaar. Wij zien ouders als partners, waarbij we samenwerken op het gebied van onderwijs en opvoeding.