Onze identiteit

Wij zijn een Katholieke / Christelijke school en dragen dat uit zoals dat past binnen onze omgeving in de ruimste zin van het woord. Onze normen en waarden zijn gebaseerd en geïnspireerd op de verhalen uit de bijbel. Er is een goede samenwerking met beide kerkgemeenschappen. Wij vieren, herdenken en leren samen. 

In het dagelijks handelen gebruiken leerkrachten de methoden Trefwoord (levensbeschouwing) en De Vreedzame School (sociale competentie en democratisch burgerschap. We zijn een leefgemeenschap; de klas is een oefenplaats waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin ruimte is om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 

In de onderbouw spreken ze met elkaar over regels en afspraken in de klas. Samen voegen ze in de loop van het jaar regels toe en laten ze regels die niet meer nodig zijn verdwijnen. De klas wordt meegenomen in de wereld van aap en tijger. Via deze dieren praten de kinderen over gedrag en gevoelens van mensen en dieren. 

In de middenbouw leren de kinderen dat ze een klas zijn; dat ze bij elkaar horen en dat ze er samen een fijn jaar van kunnen maken. Ze bespreken afspraken en regels voor in de klas en passen deze waar nodig aan. Er is aandacht voor communiceren; wat kun je aan iemand zien of horen en hoe kun je daar op reageren? Iedereen mag een mening hebben en deze uiten, zonder een ander te kwetsen. De nadruk ligt sterk op dat je mag zijn wie je bent. 

In de bovenbouw krijgt de stem van het kind steeds meer kracht. Kinderen leren dat ze invloed kunnen hebben op conflicten. Er worden klassenvergaderingen gehouden waarin afspraken, regels en wensen met elkaar worden besproken. Door deze manier van werken op burgerschap en sociaal gedrag kunnen kinderen goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs.