Historie

De school van toen
Het ontstaan van het katholiek onderwijs in Zwartemeer. Hieronder ziet u de foto's en sterke verhalen van toen.

Het ontstaan
Het ontstaan van de rooms katholieke onderwijs in Zwartemeer is een mooi verhaal. In 1925 heeft de toenmalige pastoor H.J. Peters al besprekingen met en brieven verstuurd naar het gemeentebestuur van Emmen over het stichten van een katholieke school in Zwartemeer. De bestaande openbare school O.L.S. II die dicht bij de katholieke kerk stond, zou worden overgenomen. Eerst leek het voorspoedig te gaan maar het duurde toch nog tot juni 1930 voordat het schoolgebouw aan de Kamerlingswijk w.z. kon worden betrokken. De nieuwe openbare school werd enkele honderden meters noordelijker aan de Kamerlingswijk gebouwd. Later diende dit gebouw als Katholieke kleuterschool. De nieuwe Katholieke lagere school bestond uit vier leslokalen en is gebouwd in 1918/1919 door aannemer Oldenkamp uit Nieuw-Amsterdam.

Op maandag 2 juni 1930 werd de school officieel geopend. Na een aantal jaren hard gestreden te hebben ging een vurige wens van de Katholieke gemeenschap in Zwartemeer in vervulling met pastoor Bruggeman, die net een jaar daarvoor pastoor Peters was opgevolgd, voorop.

Met een plechtige kerkdienst onder leiding van deken Veltman werd de opening van de school gevierd. Het was groot nieuws en in de krant van destijds stond een groot verhaal. Het eerste hoofd van de school (bovenmeester) was Lambert Tijdhof. Hij had het niet gemakkelijk. Er was een groot schoolverzuim. De kinderen moesten vaak thuis meehelpen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

Het vervolg
Vanaf het begin had de school een behoorlijk aantal leerlingen. In 1955, toen de school haar 25-jarig jubileum vierde telde ze 278 leerlingen. Het schoolgebouw was inmiddels uitgebreid met een extra lokaal. Het schoolgebouw was echter toe aan een behoorlijke renovatie waarvoor eerst niet genoeg geld was. De gemeente Emmen wilde slechts een klein deel betalen. Het parochiebestuur moest zich zelfs tot de provincie wenden om meer geld te verkrijgen.

Begin 1965 gaf meester Tijdhof aan te willen stoppen als hoofd van de school. Op 7 februari 1965 werd er officieel afscheid genomen . Het nieuwe hoofd van de school werd de heer F. van der Ven. Ruim een jaar na zijn benoeming hoorde hij dat het schoolgebouw aan de Kamerlingswijk niet meer voldeed aan de eisen van die tijd. Vooral de toiletten en de isolatie van het gebouw waren erg slecht.

Op 12 april 1967 werd een urgentieverklaring verstuurd. De besluitvorming tot het bouwen van een nieuw gebouw ging vrij snel. Op 1 oktober 1967 werd begonnen met het bouwen van een nieuwe Katholieke lagere school drie kilometer verderop aan de Blokken.

Bisschop Niermanschool
De bouw verliep voorspoedig en op 15 mei 1968 werd de school al geopend. Het schoolmateriaal ging van de Kamerlingswijk naar de Blokken. De officiële opening werd verricht door de onderwijsinspecteur de Goede. De sleutel van de nieuwe school werd op een ludieke manier aangeboden. De sleutel was verborgen in een turf.
Na vijf jaar nam het hoofd van de school afscheid en werd opgevolgd door Martin Brouwer. Hij werd in begin 1975 opgevolgd door Ben Schulte.

Ben Schulte heeft tot aan 1 augustus 2008 gewerkt aan de inmiddels hernoemde basisschool "De Banier". Hij is bijna 34 jaar aan deze school verbonden geweest. Op donderdag 26 juni 2008 werd hem een magnifiek afscheidsfeest aangeboden. De bouw van de nieuwe Banier is eind 2011 begonnen en in 2012 is het nieuwe schoolgebouw geopend.