Verkeerswerkgroep

De verkeerswerkgroep organiseert jaarlijks verschillende activiteiten rondom het thema verkeer. Op de Banier leren we kinderen verkeer vooral in de praktijk. Te denken valt aan activiteiten van het Drents Verkeersveiligheidslabel, Veilig Verkeer Nederland, voorstellingen, en het onderhouden van het verkeersplein op het schoolplein.