Oudervereniging

De oudervereniging heeft als doel het ondersteunen, begeleiden en mede-organiseren van activiteiten op school in samenwerking met de leerkrachten.

leden van de oudervereniging:
Jeanine Ras (voorzitter)
Hilde Lubbers (secretaris)
Marijke Peters-de Roo (penningmeester)
Bernadette Peters
Leonie Kuhl
Larissa Fokker
Jessica Bremer 

Contributie van de Oudervereniging:
De oudervereniging vraagt van iedere ouder een bijdrage, in de vorm van contributie, voor onderwijs ondersteunende activiteiten die ze organiseren.
Het bedrag is voor de groepen 1 tot en met 5: 40 euro.
Voor groep 6 en 7: 55 euro
Voor groep 8: 80 euro
De hogere bedragen vanaf groep 6 hebben te maken met het schoolkamp.