Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heef vaak een adviserende, maar zeker ook wel een beslissende rol in beleidszaken. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. 

Oudergeleding:
Renate Heidotting (voorzitter)
Linda Halm
Bart Bakker

Personeelsgeleding:
Henny Holwarda
Ilonka Strating-Lankhorst
Roy Hooiveld