ICT en 'Leren met een iPad

Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe competenties, de zogenoemde 21st 21st century skills. 

Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw. 

Waar we sterk in zijn

  • We zijn de Katholieke school in Zwartemeer en geven onderwijs in een prachtig nieuw gebouw.
  • We geven “ eigentijds “ onderwijs door een jong en dynamisch team, hierbij maken we ook gebruik van moderne ICT leermiddelen zoals de I-pad.
  • We gaan werken met digitale leerlijnen zodat we tegemoet kunnen komen aan de individuele onderwijsbehoeften van ieder kind. 
  • De sfeer in onze school is zeer goed, we zijn trots op de kinderen en de school.
  • De samenwerking met ouders en partners in het dorp is krachtig.

 

iPad aanmelden, schade en bestellen | Primenius

Onze school is onderdeel van de bovenschoolse stichting Primenius. De stichting is verantwoordelijk voor alle organisatie rondom de iPads van uw kind(eren).

Voor het bestellen of aanmelden van een iPad verwijzen we naar de website van Primenius. Daar kunt u tevens terecht voor schademeldingen. 

iPad service Primenius

  • iPad servicenummer: 0597-743100
  • Bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden kun u de voicemail inspreken. 

Op de voicemail graag te allen tijden inspreken: school, naam leerling, vraag/probleem, telefoonnummer.

>> meer informatie over de iPads op www.primenius.nl